به لهجه خودتان افتخار کنید!

لهجه

همیشه پشت یک لهجه، داستانی برای تعریف کردن وجود دارد. احتمالا شگفت زده می‌شوید وقتی می‌بینید مردم بعد از این که متوجه شدند که لهجه دارید، مشتاق شنیدن اطلاعات بیشتری از جانب شما هستند تا بدانند که چرا چند زبان را یاد گرفته‌اید! آموزش رایگان زبان انگلیسی به شیوه نوین